coadex, testy płatkowe, testy naskórkowe, testy skórne, istotność kliniczna, próby skórne, znaczenie kliniczne, dodatni, test płatkowy, test kontaktowy, test naskórkowy, dodatnia próba płatkowa, próba kontaktowa, próba naskórkowa, patch test, test stykowy, dodatnie, testy płatkowe, testy kontaktowe, próby płatkowe, próby kontaktowe, próby naskórkowe, patch testy, testy stykowe Testy Płatkowe testy naskórkowe testy kontaktowe próby płatkowe próby naskórkowe próby kontaktowe próby plasterkowe testy plasterkowe patch test ICDRG zapis odczyt interpretacja COADEX coadex, testy płatkowe, testy naskórkowe, testy skórne, istotność kliniczna, próby skórne, znaczenie kliniczne, dodatni, test płatkowy, test kontaktowy, test naskórkowy, dodatnia próba płatkowa, próba kontaktowa, próba naskórkowa, patch test, test stykowy, dodatnie, testy płatkowe, testy kontaktowe, próby płatkowe, próby kontaktowe, próby naskórkowe, patch testy, testy stykowe Testy Płatkowe testy naskórkowe testy kontaktowe próby płatkowe próby naskórkowe próby kontaktowe próby plasterkowe testy plasterkowe patch test ICDRG zapis odczyt interpretacja COADEX

→ powitanie

ogłoszenia:
→ dermatolog i wenerolog
→ ogłoszenia różne

edukacja zdrowotna:
→ choroby
→ diagnostyka
→ porady
→ leki

o autorze:
→ profil zawodowy
→ kwalifikacje
→ dyplomy

o portalu:
→ misja
→ geneza
→ adresy
→ wydawca

polecamy:
→ pożyteczne publikacje
→ przydatne linki

nota prawna:
→ copyright
→ wykluczenia

dermatolog.eudiagnostykaCOADEX (wersja historyczna)

profesor Radosław Śpiewak, lekarz, specjalista dermatolog i wenerolog, Ambulatorium Dermatologiczne, Kraków

O autorze:
dr hab. med. Radosław Śpiewak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, członek rzeczywisty Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD), członek Komitetu Naukowego 10 Kongresu ESCD w Strasburgu w 2010 roku i 11 Kongresu ESCD w Malmo w 2012 roku. Testy płatkowe wykonuje od 1991 roku (ponad 1000 osobiście wykonanych testów). W polskich i międzynarodowych czasopismach opublikował ponad 20 artykułów, których tytuły zawierały hasła "testy płatkowe", "zapalenie skóry", "wyprysk" lub "alergia kontaktowa" (w 4 językach). Autor artykułu o alergii kontaktowej w programie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Laureat Nagrody Howarda Maibacha (American Society of Contact Dermatitis, USA 2003).

→ jak umówić się na wizytę do profesora Śpiewaka
→ opis przebiegu testów płatkowych

COADEX (wersja historyczna)

UWAGA: z dniem 26 maja 2014 w ocenie istotności klinicznej testów płatkowych zaprzestaliśmy stosować systemu COADEX i przeszliśmy na jego ulepszoną wersję - system CODEX.

C (current)

Odczyn istotny dla obecnej choroby (chory miał styczność z haptenem w przebiegu obecnego epizodu choroby i stan skóry uległ poprawie po przerwaniu narażenia)

O (old)

Odczyn istotny w przeszłości (kontakt z haptenem prowokował w przeszłości epizody zapalenia skóry)

A (active sensitisation)

Test wykonany w fazie rozwoju uczulenia

D (don't know)

Istotność trudna do określenia (nie można ustalić, czy narażenie obecne lub przeszłe, oraz czy ma/miało znaczenie dla rozwoju objawów chorobowych)

E (exposed)

Występowało narażenie na dany hapten, jednak nie powodowało zapalenia skóry

X (cross-reaction)

Wynik dodatni na skutek krzyżowej reakcji z innym (istotnym klinicznie) haptenem

Źródła:
1. Śpiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.
2. Śpiewak R. Testy płatkowe. alergologia.biz.pl 2009, 1: 1-4.

Wersja polskojęzyczna systemu COADEX © dr hab. med. Radosław Śpiewak, wszystkie prawa zastrzeżone.

→ umów się na wizytę do doc. Śpiewaka

dermatolog.eudiagnostykaCOADEX (wersja historyczna)

Ta strona jest częścią Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego dermatolog.eu (kontakt).
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności prawnej.
Document created on 4 April 2008, last updated on 24 May 2014.
Copyright © Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, Kraków