ICDRG, testy płatkowe, testy naskórkowe, testy kontaktowe, odczyt, zapis, interpretacja, wynik dodatni, test płatkowy, test kontaktowy, test naskórkowy, dodatnia próba płatkowa, próba kontaktowa, próba naskórkowa, patch test, test stykowy, dodatnie, testy płatkowe, testy kontaktowe, testy naskórkowe, próby płatkowe, próby kontaktowe, próby naskórkowe, patch testy, testy stykowe Testy Płatkowe testy naskórkowe testy kontaktowe próby płatkowe próby naskórkowe próby kontaktowe próby plasterkowe testy plasterkowe patch test ICDRG zapis odczyt interpretacja ICDRG, testy płatkowe, testy naskórkowe, testy kontaktowe, odczyt, zapis, interpretacja, wynik dodatni, test płatkowy, test kontaktowy, test naskórkowy, dodatnia próba płatkowa, próba kontaktowa, próba naskórkowa, patch test, test stykowy, dodatnie, testy płatkowe, testy kontaktowe, testy naskórkowe, próby płatkowe, próby kontaktowe, próby naskórkowe, patch testy, testy stykowe Testy Płatkowe testy naskórkowe testy kontaktowe próby płatkowe próby naskórkowe próby kontaktowe próby plasterkowe testy plasterkowe patch test ICDRG zapis odczyt interpretacja

→ powitanie

ogłoszenia:
→ dermatolog i wenerolog
→ ogłoszenia różne

edukacja zdrowotna:
→ choroby
→ diagnostyka
→ porady
→ leki

o autorze:
→ profil zawodowy
→ kwalifikacje
→ dyplomy

o portalu:
→ misja
→ geneza
→ adresy
→ wydawca

polecamy:
→ pożyteczne publikacje
→ przydatne linki

nota prawna:
→ copyright
→ wykluczenia

dermatolog.eudiagnostykaskala ICDRG

profesor UJ dr hab. med. Radosław ¦piewak, specjalista dermatolog i alergolog, Kraków

O autorze:
dr hab. med. Radosław ¦piewak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, członek rzeczywisty Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD), członek Komitetu Naukowego 10 Kongresu ESCD w Strasburgu w 2010 roku i 11 Kongresu ESCD w Malmo w 2012 roku. Testy płatkowe wykonuje od 1991 roku (ponad 1000 osobi¶cie wykonanych testów). W polskich i międzynarodowych czasopismach opublikował ponad 20 artykułów, których tytuły zawierały hasła "testy płatkowe", "zapalenie skóry", "wyprysk" lub "alergia kontaktowa" (w 4 językach). Autor artykułu o alergii kontaktowej w programie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Laureat Nagrody Howarda Maibacha (American Society of Contact Dermatitis, USA 2003).

→ umawianie się na wizytę do prof. ¦piewaka
→ opis przebiegu testów płatkowych

Skala ICDRG

Zapis nasilenia dodatniego testu płatkowego

Zapis

Znaczenie

Opis, komentarz

-

Ujemny

-

?

Odczyn w±tpliwy

Subtelny rumień, palpacyjnie niewyczuwalna plama rumieniowa. Tego typu reakcja zwykle nie jest uznawana za dowód uczulenia.

+

Odczyn słaby

Wyczuwalne palpacyjnie ognisko rumieniowe, sugeruj±ce mierny obrzęk/naciek, z grudkami lub bez, bez pęcherzyków.

++

Odczyn silny

Nasilony obrzęk, naciek, grudki, pęcherzyki obecne.

+++

Odczyn skrajnie nasilony

"Pęcherze" powstałe przez zlewanie się pęcherzyków lub owrzodzenie.

NT (Not Tested)

Nie badano

-

IR (Irritant Reaction)

Odczyn podrażnieniowy

Odczyn podrażnieniowy można rozpoznać na podstawie cech morfologicznych oraz tendencji do wygasania widocznej od momentu zdjęcia plastrów.

profesor UJ dr hab. med. Radosław ¦piewak, specjalista dermatolog i alergolog, Kraków

¬ródła:
1. ¦piewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.
2. ¦piewak R. Testy płatkowe. alergologia.biz.pl 2009, 1: 1-4.

Wersja polskojęzyczna skali ICDRG © Radosław ¦piewak, wszystkie prawa zastrzeżone.

→ umawianie się na wizytę do prof. ¦piewaka

dermatolog.eudiagnostykaskala ICDRG

Ta strona jest czę¶ci± Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego dermatolog.eu (kontakt).
Z niniejszego dokumentu można korzystać wył±cznie na warunkach okre¶lonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialno¶ci prawnej.
Document created: 28 September 2009, last updated: 15 November 2013.
Copyright © Radosław ¦piewak, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, Kraków