spis tre¶ci serwisu strona startowa Kontakt

dermatolog.euProfesor ¦piewak - profil zawodowy

prof. dr hab. med. Radosław ¦piewak
specjalista dermatolog i wenerolog
specjalista alergolog

→ umawianie się na wizytę do prof. ¦piewaka

Profil zawodowy

Studia na Wydziale Lekarskim w Katowicach ¦l±skiej Akademii Medycznej w latach 1987-1993 (tytuł zawodowy: lekarz medycyny). Specjalista dermatolog i wenerolog (I stopień specjalizacji z wyróżnieniem w 1996 roku, II stopień specjalizacji z wyróżnieniem w 1999 roku), specjalista alergolog (2010). Doktor habilitowany nauk medycznych (doktorat z wyróżnieniem 1995, habilitacja 2003). Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011). Profesor nauk medycznych (2017). Szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego profesora ¦piewaka można znaleĽć na stronie www.RadoslawSpiewak.net.

Do¶wiadczenie zawodowe: Klinika Dermatologiczna Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie (2003-2005), Wojewódzka Poradnia Skórno-Wenerologiczna w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy w Kuopio (Finlandia), Klinika Dermatologiczna i Alergologiczna w Akwizgranie (Niemcy), Wschodnie Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe "Top-Medical" w Lublinie, NZOZ Centrum Medyczne "Ulamed" w Biłgoraju, Prywatny Gabinet Dermatologiczny dr med. Radosław ¦piewak w Lublinie, NZOZ Centrum Medyczne MEDICOS w Lublinie, Stacja Alergologiczna i Klinika Dermatologiczna w Zurychu (Szwajcaria), Poradnia Dermatologiczna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Klinika Dermatologii Akademii Medycznej w Lublinie, II Klinika Chorób Wewnętrznych w Katowicach, Wojewódzka Poradnia Alergologiczna w Katowicach, Szpital Dziecięcy w Sosnowcu, Klinika Dermatologiczna w Bochum (Niemcy).

Autor lub współautor ponad stu artykułów z dziedziny dermatologii i alergologii w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz monografii naukowych. Przetłumaczył (w czę¶ci lub cało¶ci) z języka niemieckiego i angielskiego 6 podręczników z zakresu dermatologii, alergologii oraz farmakologii.

Staże zagraniczne: Klinika Dermatologiczna w Bochum (Niemcy), IACR Rothamsted w Harpenden (Anglia), Stacja Alergologiczna i Klinika Dermatologiczna w Zurychu (Szwajcaria), Klinika Dermatologiczna i Alergologiczna w Akwizgranie (Niemcy), Klinika Dermatologiczna Amsterdam (Holandia).

Nagrody i wyróżnienia towarzystw lekarskich krajowych i międzynarodowych: Howard I. Maibach Award (American Society of Contact Dermatitis, 2003), EAACI Exchange Research Fellowship Award (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2001), Albert M. Kligman Fellowship (Society for Investigative Dermatology, 2001), Dyplom Honorowy im. Prof. Mieczysława Obtułowicza (Polskie Towarzystwo Alergologiczne 1997).

→ umawianie się na wizytę do prof. ¦piewaka

¦ledĽ nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

dermatolog.euProfesor ¦piewak - profil zawodowy

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wył±cznie na własn± odpowiedzialno¶ć. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialno¶ć za ewentualne szkody wynikaj±ce z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych Ľródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wył±cznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagaj± pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław ¦piewak All rights reserved. Document created: 5 November 2006, updated: 24 October 2017.