dermatolog kraków wenerolog alergolog immunolog mężczyzna testy alergologiczne testy alergiczne alergie uczulenia testy płatkowe testy punktowe testy z krwi leczenie wyprysk egzema łuszczyca trądzik bielactwo łysienie kolagenozy grzybica kapilaroskopia, Edukacyjny Portal Dermatologiczny 'dermatolog.eu', wenerologia dermatologia, dermatozy, choroby skóry, higiena skóry, choroby skóry, Kraków dermatolog kraków wenerolog alergolog immunolog mężczyzna testy alergologiczne testy alergiczne alergie uczulenia testy płatkowe testy punktowe testy z krwi leczenie wyprysk egzema łuszczyca trądzik bielactwo łysienie kolagenozy grzybica kapilaroskopia, Edukacyjny Portal Dermatologiczny 'dermatolog.eu', wenerologia dermatologia, dermatozy, choroby skóry, higiena skóry, choroby skóry, Kraków

→ powitanie

ogłoszenia:
→ dermatolog i wenerolog
→ ogłoszenia różne

edukacja zdrowotna:
→ choroby
→ diagnostyka
→ porady
→ leki

o autorze:
→ profil zawodowy
→ kwalifikacje
→ dyplomy

o portalu:
→ misja
→ geneza
→ adresy
→ wydawca

polecamy:
→ pożyteczne publikacje
→ przydatne linki

nota prawna:
→ copyright
→ wykluczenia

dermatolog.eupublikacje

Edukacyjny Portal Dermatologiczny 'dermatolog.eu'

Polecamy następujące publikacje

Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka

Jacek Dutkiewicz, Radosław Śpiewak, Leon Jabłoński, Jolanta Szymańska: Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka. Wydawnictwo Ad Punctum, 160 stron.

Książka stanowi rozszerzoną i poprawioną wersję "Klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych", która doczekała się aż 3 wydań. Informacje o czynnikach biologicznych i narażonych grupach zawodowych ujęto w przejrzystych, wzajemnie powiązanych, tabelach. Pozwalają one na szybkie ustalenie związku między warunkami pracy a zmianami chorobowymi. Tabele są pomocne podczas zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, określania potencjalnych zagrożeń zawodowych oraz podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych.

Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe w rolnictwie: epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka. Wydawnictwo Czelej

Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe w rolnictwie: epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka. Wydawnictwo Czelej, 238 stron.

Monografia opisuje częstość chorób alergicznych, alergii atopowej (punktowe testy skórne, całkowite i swoiste IgE, Phadiatop) oraz alergii kontaktowej (testy płatkowe) wśród polskiej młodzieży - uczniów rolniczych szkół zawodowych, wskazuje na czynniki ryzyka dermatoz zawodowych oraz innych chorób alergicznych na podstawie ogólnopolskich badań uczniów szkół rolniczych w latach 2001-2002, ukazuje strukturę zachorowań na dermatozy zawodowe wśród polskich rolników w latach 1991-1999, analizuje rolę poszczególnych czynników etiologicznych (grzyby odzwierzęce, bakterie, pyły organiczne, alergeny roślin i zwierząt hodowlanych) w powstawaniu chorób skóry u rolników. Nakład wyczerpany - autor udostępnia bezpłatną wersję PDF.

Radosław Śpiewak: Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe u rolników

Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe u rolników. Wydawnictwo Czelej, 136 stron.

Monografia jest pierwszym w kraju i jednym z nielicznych na świecie systematycznym opracowaniem tematu dermatoz zawodowych u rolników, stanowi całościowy przegląd piśmiennictwa światowego, uwzględnia nowy wykaz chorób zawodowych oraz zmiany zachodzące w ramach dostosowania Polski do regulacji europejskich, zawiera praktyczne wskazówki na temat rozpoznawania dermatoz zawodowych, identyfikacji czynników etiologicznych zawiera szczegółowy opis zasad wykonywania skórnych testów diagnostycznych oraz orzecznictwa. Nakład wyczerpany - autor udostępnia bezpłatną wersję PDF.

dermatolog.eupublikacje

Ta strona jest częścią Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego dermatolog.eu (kontakt).
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności prawnej.
Dokument utworzony 9 września 2007, ostatnia aktualizacja 29 września 2009.
Copyright © Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog, Kraków