dermatolog kraków wenerolog alergolog immunolog mężczyzna testy alergologiczne testy alergiczne alergie uczulenia testy płatkowe testy punktowe testy z krwi leczenie wyprysk egzema łuszczyca trądzik bielactwo łysienie kolagenozy grzybica kapilaroskopia, Edukacyjny Portal Dermatologiczny 'dermatolog.eu', wenerologia dermatologia, dermatozy, choroby skóry, higiena skóry, choroby skóry, Kraków dermatolog kraków wenerolog alergolog immunolog mężczyzna testy alergologiczne testy alergiczne alergie uczulenia testy płatkowe testy punktowe testy z krwi leczenie wyprysk egzema łuszczyca trądzik bielactwo łysienie kolagenozy grzybica kapilaroskopia, Edukacyjny Portal Dermatologiczny 'dermatolog.eu', wenerologia dermatologia, dermatozy, choroby skóry, higiena skóry, choroby skóry, Kraków

→ powitanie

ogłoszenia:
→ dermatolog i wenerolog
→ ogłoszenia różne

edukacja zdrowotna:
→ choroby
→ diagnostyka
→ porady
→ leki

o autorze:
→ profil zawodowy
→ kwalifikacje
→ dyplomy

o portalu:
→ misja
→ geneza
→ adresy
→ wydawca

polecamy:
→ pożyteczne publikacje
→ przydatne linki

nota prawna:
→ copyright
→ wykluczenia

dermatolog.euwykluczenie odpowiedzialności

Eukacyjny Portal Dermatologiczny 'dermatolog.eu'

Wykluczenie odpowiedzialności

Dr hab. med. Radosław Śpiewak, profesor UJ, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog (Kraków) - autor, a zarazem wydawca Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego 'dermatolog.eu' dołożył wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Jednak codziennie dokonywane są nowe odkrycia naukowe, a regulacje prawne ulegają zmianom. Dlatego korzystając z informacji zawartych w Edukacyjnym Portalu Dermatologicznym 'dermatolog.eu' zawsze należy konfrontować je z innymi źródłami wiedzy.

Opublikowane informacje nie stanowią porady lekarskiej, zaświadczenia lekarskiego, ani opinii biegłego. Nie prezentują oficjalnego stanowiska jakiejkolwiek instytucji, a jedynie osobiste przekonania autora w chwili przygotowania utworu. Rozpoznanie choroby i dobór właściwego leczenia są możliwe wyłącznie po osobistym zbadaniu przez lekarza odpowiedniej specjalności. Dlatego autor i wydawca Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego 'dermatolog.eu' wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania opublikowanych informacji. Adres kontaktowy.

Przeczytaj również zastrzeżenie praw autorskich, które obowiązuje w odniesieniu do wszystkich tekstów opublikowanych w Edukacyjnym Portalu Dermatologicznym 'dermatolog.eu'.

dermatolog.euwykluczenie odpowiedzialności

Ta strona jest częścią Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego dermatolog.eu (kontakt).
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności prawnej.
Document created on 24 August 2005, last updated on 25 April 2012.
Copyright © Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, Kraków