test aktywacji bazofilów, bazotest, cytometria, CD63, basotest, basophil activation test, bazofile, granulocyty zasadochłonne, wstrząs, badanie, diagnostyka, testowanie, dermatolog.eu, Ambulatorium Dermatologiczne w Krakowie, dermatolog alergolog Kraków, testy alergiczne testy alergologiczne, dermatolog kraków ambulatorium dermatologiczne dermatolog.eu Kraków Tarnów Nowy Sącz Oświęcim Bielsko Biała Chrzanów Zakopane Nowy Targ Rabka, Miechów Wolbrom Olkusz Katowicze Sosnowiec Zawiercie Częstochowa Wieliczka Mysłowice Jaworzno Bochnia Brzesko test aktywacji bazofilów, bazotest, cytometria, CD63, basotest, basophil activation test, bazofile, granulocyty zasadochłonne, wstrząs, badanie, diagnostyka, testowanie, dermatolog.eu, Ambulatorium Dermatologiczne w Krakowie, dermatolog alergolog Kraków, testy alergiczne testy alergologiczne, dermatolog kraków ambulatorium dermatologiczne dermatolog.eu Kraków Tarnów Nowy Sącz Oświęcim Bielsko Biała Chrzanów Zakopane Nowy Targ Rabka, Miechów Wolbrom Olkusz Katowicze Sosnowiec Zawiercie Częstochowa Wieliczka Mysłowice Jaworzno Bochnia Brzesko

→ powitanie

ogłoszenia:
→ dermatolog i wenerolog
→ ogłoszenia różne

edukacja zdrowotna:
→ choroby
→ diagnostyka
→ porady
→ leki

o autorze:
→ profil zawodowy
→ kwalifikacje
→ dyplomy

o portalu:
→ misja
→ geneza
→ adresy
→ wydawca

polecamy:
→ pożyteczne publikacje
→ przydatne linki

nota prawna:
→ copyright
→ wykluczenia

dermatolog.eudiagnostykatest aktywacji bazofilów (BAT)

Test aktywacji bazofilów

dr hab. med. Radosław Śpiewak, profesor UJ
specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog

prof. Radosław Śpiewak, lekarz, specjalista dermatolog, Kraków

O autorze:
dr hab. med. Radosław Śpiewak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista dermatolog i alergolog (Kraków) prowadzi badania naukowe nad chorobami alergicznymi. Zajmuje się między innymi wdrażaniem innowacyjnych metod diagnostyki alergologicznej, opartych m. in. na hodowlach komórkowych, cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej, technice ELISA, ELISPOT oraz teście proliferacji (LPT).

→ umawianie się na wizytę do prof. Śpiewaka

Test aktywacji bazofilów (ang. basophil activation test, BAT, "bazotest") jest metodą stosowaną w diagnostyce reakcji anafilaktycznych na pokarmy, konserwanty i barwniki, jady owadów (pszczoły, osy), antybiotyki, leki przeciwbólowe, radiologiczne środki kontrastujące oraz inne alergeny. W wielu przypadkach metoda ta pozwala uniknąć ryzykownej dla pacjenta prowokacji.

Bazofile odgrywają kluczową rolę w reakcji anafilaktycznej. U osoby uczulonej, pojawienie się alergenu w organizmie prowadzi do degranulacji bazofilów, czyli gwałtownego wydzielenia przez te komórki histaminy, serotoniny i szeregu innych substancji, tzw. anafilatoksyn. Wydzielenie tych substancji przez bazofile prowadzi do gwałtownych objawów, takich jak duszność, obrzęk gardła, obrzęk warg, pokrzywka, katar alergiczny, bóle brzucha, biegunka, a w skrajnych przypadkach wstrząs afalilaktyczny, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia i śmierć.

Często po reakcji anafilaktycznej bardzo trudno jest ustalić, co konkretnie ją wywołało (np. gdy wstrząs wystąpił u osoby przyjmującej wiele leków, lub po spożyciu potrawy złożonej z wielu składników). Dlatego niezbędne są testy potwierdzające, który konkretnie alergen spowodował reakcję anafilaktyczną. Rutynowa diagnostyka w takich przypadkach opiera się na testach skórnych oraz oznaczaniu swoistego IgE. Testy te jednak nie zawsze dają jednoznaczne wyniki. W przypadku testów skórnych, problemem mogą być reakcje fałszywie ujemne (np. wpływ przyjmowanych przez pacjenta leków, szybka eliminacja testowanego leku) oraz fałszywie dodatnie (np. dermografizm lub nieswoiste drażniące działanie leku w testowanym stężeniu). Testy skórne obarczone są również pewnym ryzykiem wywołania reakcji anafilaktycznej u osoby ze znaczną nadwrażliwością. Oznaczenia swoistego IgE w surowicy mogą pozostać fałszywie ujemne, jeśli cała pula przeciwciał pozostaje związana na bazofilach.

W wątpliwych przypadkach, dla ostatecznego potwierdzenia przyczyny reakcji anafilaktycznej, nieuniknione bywa wykonanie prowokacji (podanie choremu podejrzanego alergenu i obserwacja, czy dochodzi do rozwoju objawów anafilaktycznych). Prowokacja taka może być niebezpieczna dla życia pacjenta, dlatego często rezygnuje się z jej wykonania, nawet za cenę braku ostatecznej diagnozy i niepewności do co wywołującej substancji. Jednak w takiej sytuacji pacjent nie wie, czego powinien unikać, co wiąże się dużym ryzykiem kolejnych reakcji anafilaktycznych (wstrząsu) w przyszłości.

U wielu pacjentów prowokacji diagnostycznej udaje się uniknąć dzięki testowi aktywacji bazofilów. Test aktywacji bazofilów jest coraz chętniej stosowany w diagnostyce reakcji anafilaktycznych, ponieważ okazał się dobrą i bezpieczną alternatywą wobec prowokacji alergenowej. Zamiast podawać pacjentowi potencjalnie niebezpieczny alergen, pobiera się mu krew. Można powiedzieć, że zamiast narażać pacjenta, prowokację przeprowadzamy w kropli jego krwi (na jeden test potrzebne jest około 1 ml krwi). W tym celu próbkę krwi inkubuje się z podejrzewanymi alergenami i za pomocą cytometrii przepływowej obserwuje się cechy pobudzenia bazofilów. Aktualnie najszerzej stosowanym i uważanym za najbardziej wiarygodny marker aktywacji jest pojawienie się na powierzchni bazofilów antygenu CD63.

Innym zastosowaniem testu aktywacji bazofilów jest wykonanie prób z lekami u osób o znanej nadwrażliwości na wiele leków. Na przykład, za pomocą tej metody możemy sprawdzić tolerancję antybiotyku lub leku znieczulającego przed jego podaniem pacjentowi. Działanie takie zmniejsza ryzyko reakcji polekowych u osób z grup ryzyka.

Test aktywacji bazofilów. U tej pacjentki z podejrzeniem alergii na tramadol (lek przeciwbólowy), cytometryczna analiza komórek krwi ujawniła, że w stanie spoczynku 5,1% bazofilów wykazywało cechy pobudzenia (a). Dodanie do próbki krwi 0,1 µg/ml tramadolu (b) sprowokowało wzrost odsetka pobudzonych bazofilów do 12,2%, co odpowiada indeksowi stymulacji SI=2,4. Test aktywacji bazofilów potwierdził nadwrażliwość pacjentki na tramadol bez potrzeby wykonania u niej ryzykownej prowokacji z lekiem.

test aktywacji bazofilów, bazotest, cytometria, CD63, basotest, basophil activation test, bazofile, granulocyty zasadochłonne, wstrząs, badanie, diagnostyka, testowanie, histamina, serotonina anafilatoksyny bazofile objawy, duszność, obrzęk gardła, obrzęk warg, pokrzywka, katar alergiczny, bóle brzucha, biegunka, wstrząs afalilaktyczny, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia i śmierć dermatolog.eu, Ambulatorium Dermatologiczne w Krakowie, dermatolog alergolog Kraków, testy alergiczne testy alergologiczne, dermatolog kraków ambulatorium dermatologiczne dermatolog.eu Kraków Tarnów Nowy Sącz Oświęcim Bielsko Biała Chrzanów Zakopane Nowy Targ Rabka, Miechów Wolbrom Olkusz Katowicze Sosnowiec Zawiercie Częstochowa Wieliczka Mysłowice Jaworzno Bochnia Brzesko

→ Dla Pacjenta: Umawianie się na wizytę
→ Dla Lekarza: Kierowanie pacjenta na konsultację

dermatolog.eudiagnostykatest aktywacji bazofilów (BAT)

Ta strona jest częścią Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego dermatolog.eu (kontakt).
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności prawnej.
Document created: 11 July 2009, last updated: 25 April 2012.
Copyright © Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, Kraków