testy płatkowe, test płatkowy, testy kontaktowe, test kontaktowy, test stykowy, testy stykowe, alergia kontatkowa stykowa wyprysk kontaktowy stykowy, egzema, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, patch test testy alergiczne testy skórne wyprysk, alergia skórna diagnostyka alergeny wykrywanie testowanie, dermatolog.eu, Instytut Dermatologii w Krakowie, dermatolog alergolog Kraków, testy alergiczne testy alergologiczne, dermatolog kraków ambulatorium dermatologiczne dermatolog.eu Kraków Tarnów Nowy Sącz Miechów Wolbrom Olkusz Katowicze Jaworzno Bochnia Brzesko testy płatkowe, test płatkowy, testy kontaktowe, test kontaktowy, test stykowy, testy stykowe, alergia kontatkowa stykowa wyprysk kontaktowy stykowy, egzema, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, patch test testy alergiczne testy skórne wyprysk, alergia skórna diagnostyka alergeny wykrywanie testowanie, dermatolog.eu, Instytut Dermatologii w Krakowie, dermatolog alergolog Kraków, testy alergiczne testy alergologiczne, dermatolog kraków ambulatorium dermatologiczne dermatolog.eu Kraków Tarnów Nowy Sącz Miechów Wolbrom Olkusz Katowicze Jaworzno Bochnia Brzesko

→ powitanie

ogłoszenia:
→ dermatolog i wenerolog
→ ogłoszenia różne

edukacja zdrowotna:
→ choroby
→ diagnostyka
→ porady
→ leki

o autorze:
→ profil zawodowy
→ kwalifikacje
→ dyplomy

o portalu:
→ misja
→ geneza
→ adresy
→ wydawca

polecamy:
→ pożyteczne publikacje
→ przydatne linki

nota prawna:
→ copyright
→ wykluczenia

dermatolog.eudiagnostykatesty płatkowe

Skórne testy płatkowe ("testy naskórkowe")

dr hab. med. Radosław Śpiewak, profesor UJ
specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog

prof. Radosław Śpiewak, lekarz, specjalista dermatolog i wenerolog, Instytut Dermatologii, Kraków

O autorze:
dr hab. med. Radosław Śpiewak, członek rzeczywisty Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD), członek Komitetu Naukowego 10 Kongresu ESCD w Strasburgu w 2010 roku. Testy płatkowe wykonuje od 1991 roku (ponad 1000 osobiście wykonanych testów). W polskich i międzynarodowych czasopismach opublikował 18 artykułów, których tytuły zawierały hasła "zapalenie skóry", "wyprysk" lub "alergia kontaktowa" (w 4 językach). Autor artykułu o alergii kontaktowej w programie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Laureat Nagrody Howarda Maibacha (American Society of Contact Dermatitis, USA 2003).

→ umów się na wizytę do prof. Śpiewaka

Testy płatkowe wprowadził do diagnostyki alergii kontaktowej niemiecki dermatolog Josef Jadassohn w 1904 roku. Od tego czasu metoda ta była systematycznie ulepszana przez pokolenia dermatologów, a jej obecna wersja, wykonywana według zaleceń Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG - International Contact Dermatitis Research Group) oraz Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD - European Society of Contact Dermatitis) jest uznawana za najważniejsze badanie w rozpoznawaniu alergii kontaktowej i wyprysku kontaktowego, ale także wszelkich innych zapalnych chorób skóry, których przyczyną lub powikłaniem mogłaby być alergia kontaktowa (np. wtórne uczulenie na długo stosowane leki zewnętrzne).

Ambulatorium Dermatologiczne 'dermatolog.eu' dysponuje ponad 400 substancjami do testów płatkowych - sprawdź aktualny wykaz.

W naszym Ambulatorium Dermatologicznym wykonujemy alergiczne testy płatkowe zgodnie z aktualnymi zaleceniami ICDRG oraz ESCD. Profesor Radosław Śpiewak ma ponad 15-letnie doświadczenie w wykonywaniu testów płatkowych, osobiście wykonał testy płatkowe u ponad 1000 pacjentów, jest autorem publikacji naukowych na temat testów skórnych, prowadzi szkolenia dla lekarzy z tego zakresu. Wykonujemy badania z alergenami gotowymi, a także z substancjami własnymi (leki, kosmetyki, itp.). W trosce o bezpieczeństwo Pacjenta, testy z substancjami własnymi pacjenta wykonujemy tylko wtedy, gdy znany jest ich skład i ponad wszelką wątpliwość nie zawierają składników drażniących lub toksycznych.

Testy płatkowe ("testy naskórkowe") są tzw. złotym standardem w diagnostyce wyprysku
Wykonanie testów skraca czas oczekiwania na ostateczną diagnozę oraz zwiększa szansę pełnego wyleczenia!

Nasze badania spełniają standardy międzynarodowe, a z naszych wyników mogą skorzystać lekarze zagraniczni: Karta wyników testów płatkowych zawiera nazwy uczulających substancji w języku polskim oraz angielskim. Zapis nasilenia odczynów skórnych jest zgodny z zasadami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (patrz skala ICDRG), a ich istotność kliniczna (znaczenie dla indywidualnego pacjenta) oceniana jest według międzynarodowej skali COADEX.

→ Dla Pacjenta: Umawianie się na testy płatkowe
→ Dla Lekarza: Kierowanie pacjenta na testy płatkowe
→ chemotechnique.pl - informacje o substancjach uczulających

dermatolog.eudiagnostykatesty płatkowe

Ta strona jest częścią Edukacyjnego Portalu Dermatologicznego dermatolog.eu (kontakt).
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności prawnej.
Document created: 12 November 2006, last updated: 25 April 2012.
Copyright © Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, Kraków